Bedrijf en ZZP

Fijn dat u XS2Mind bezoekt om samen te kijken hoe uw prestaties verbeterd kunnen worden. Neurofeedback training kan u daarbij helpen. Getrainde hersenen zijn zowel robuuster als flexibeler waardoor stress minder invloed krijgt. Er is meer ruimte om gevoel en ratio te laten samenwerken bij het nemen van de juiste beslissing.

Maar wat is dat nu? Is neurofeedback nu een therapie? Nee, neurofeedback is een trainingsvorm die gebruikt kan worden als klachten behandeling. Net als taal gebruikt kan worden om een product te verkopen, of een organisatie te sturen, maar ook om problemen in de persoonlijke sfeer op te lossen.

Neurofeedback training is dus een middel dat op veel manieren ingezet kan worden. Zowel op Milanello ten behoeve van het verbeteren van de prestaties van AC Milan, als in de Amerikaanse luchtmacht om mensen die in een vliegtuig van tientallen miljoenen vliegen, scherper te maken.

Deze techniek vindt meer en meer zijn weg in het bedrijfsleven. De managers die neurofeedback training gebruikt hebben, ervaren meer rust en meer helderheid in het hoofd. Ook merken zij dat ze onder druk beter presteren dan voorheen. Omdat neurofeedback training effect heeft op de hersenen zullen de resultaten ook in de thuissituatie tot hun recht komen. Zij voelen zich een aandachtiger echtgenoot en betere vader.

Kom eens met me praten om te kijken hoe deze techniek in uw onderneming ingezet kan worden om de resultaten te vergroten, op een gezonde manier.