Neurologische ontwikkelingsoefeningen

Neurofeedback training werkt vooral met de hersenen. De gewenste resultaten kunnen vaak vlugger behaald worden als de neurofeedback training gecombineerd worden met speciale bewegingsoefeningen. Beweging gaat vaak vooraf aan andere (cognitieve) vaardigheden. Zo zal een pasgeborene eerst gaan bewegen en later pas gaan praten.

De bewegingsoefeningen zijn eenvoudig en moeten herhaald worden voor een goed resultaat. Dat is huiswerk voor u. Voor deze bewegingsoefeningen heb ik twee bronnen. De neurodevelopmental exercises van Robert Doman Junior (deze heb ik geleerd via Marty Wuttke) en de oefeningen uit de ontwikkelingsmotoriek die ik geleerd heb bij Linqing.

Ik geef deze bewegingsoefeningen uitsluitend in combinatie met een neurofeedback traject. Mocht u uitsluitend deze oefeningen willen doen dan verwijs ik u graag door naar Linqing.