Voeding en supplementen advies

Het lichaam is een wonder. In onze haastige, op materie gerichte maatschappij verwaarlozen wij dit wonder maar al te vaak! We zijn niet gemaakt om 8 uur per dag op een bureaustoel te zitten. Dat gebrek aan beweging moet gecompenseerd worden. Gevarieerde beweging is de basis van alle gezondheid. Geschikte voeding hoort daarbij.

De voeding moet afgestemd zijn op de beweging die men heeft. Iemand die zwaar lichamelijke arbeid verricht heeft andere voeding nodig dan iemand die voornamelijk kantoorwerk verricht. Ik geef u richtlijnen om uw voeding en leefstijl in evenwicht te brengen. Als overbrugging kunnen we tijdelijk tekorten met supplementen aanvullen.

Ik ga daarbij uit van de benadering van Dr. Eric Braverman en het Zouttewelle instituut. Mijn supplement adviezen zijn gebaseerd op het scheppen van de optimale omstandigheden voor het maken van de noodzakelijke signaalstoffen in de hersenen.