Particulieren

De onderdelen uit dit menu zijn meer gericht op het verhelpen van klachten. Hierbij wil ik graag opmerken dat ik kies voor een holistische aanpak. Ik stel de mens centraal en vraag me af wat deze nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren.

Als u een neurofeedback traject start bij XS2Mind betekent dat dan ook dat alle extra adviezen en behandelingen bij de prijs voor de neurofeedback training inbegrepen zijn.

XS2Mind is gespecialiseerd in de behandeling van de volgende gebieden: