Ervaringen

Hieronder vindt u de neurofeedback ervaringen van mensen die bij mij neurofeedback training hebben gedaan. Bij LinkedIn ziet u enkele zakelijk referenties, ze staan onder het kopje “Recommendation”. De namen van de personen op deze site zijn gefingeerd, de rest is integraal overgenomen inclusief eventuele spel- en/of taalfouten.

  1. Jongen van 13 met ADHD diagnose en Strattera als medicatie.
  2. Jonge vrouw op weg naar een “Burn-Out”.
  3. Vrouw met jarenlange Posttraumatisch Stress Syndroom (PTSS)

1) Jongen van 13 met ADHD diagnose en Strattera als medicatie.

Op advies van centrum Het Hof te Zaandam (www.centrumhethof.nl) zijn wij, ouders van zoon Pieter (13 jaar), begin Februari 2008 in contact gekomen met Paul Bakers. Pieter heeft een AD(H)D profiel waarvoor hij al sinds zijn 7e levensjaar wordt behandeld en medicatie krijgt toegediend. Na achtereenvolgens jarenlang dagelijks Ritalin, Concerta waarvan de laatste 2 jaar Strattera te hebben geslikt op advies van de kinderpsychiater, bood Paul ons aan om Pieter middels Neuro Feedback training medicijn vrij te maken.

Voor ons was dit het zoveelste experiment in een lange reeks allemaal erop gericht om Pieter voorwaarts te helpen wat kinderen met AD(H)D hard kunnen gebruiken.

Al vanaf de eerste kennismaking met Paul hadden wij allen zoiets van ‘Paul en deze Neuro Feedback therapie moeten we een kans geven’. Het zal de combinatie zijn geweest van het vertrouwen in de overtuiging die Paul uitstraalde dat hij daadwerkelijk helpen kon, ondersteund door de verhalen van Paul’s collega’s die Paul roemden om zijn behaalde resultaten.

In eerste instantie schrokken we van het aantal sessies (30 in geval van Pieter) die we in alle openheid van Paul te horen kregen maar onze nieuwsgierigheid en vooral de wil bij Pieter om verlost te worden van de medicatie waren sterker en dus gingen we akkoord met het voorstel.

Pieter heeft met alles wat in hem zat gemotiveerd aan de training deelgenomen en al na zo’n 10 sessies kon Pieter stoppen met de Strattera omdat het volgens Paul, in overleg met de kinderpsychiater, verantwoord was het voortaan zonder te doen. Met enige scepsis van onze kant maar overtuigd van de deskundigheid en betrouwbaarheid van Paul’s advies, is Pieter met de medicatie gestopt en dat zonder dat zijn prestaties op welk vlak dan ook eronder hebben moeten lijden.

Resultaten die Pieter na de Neuro Feedback traininingssessies heeft bereikt zijn;

  • geen medicatie meer nodig
  • is op school van brugklasniveau ‘MAVO/HAVO’ naar tweede klas niveau ’Atheneum’ over gegaan
  • voor zijn omgeving is Pieter een levenslustige en vrolijke jongen geworden.

Het is verbazingwekkend en bijna ongelooflijk dat je, na 6 jaren shoppen langs de vele ‘reguliere’ loketten voor AD(H)D-hulp, moet ontdekken dat Paul Bakers iedereen het nakijken geeft en veel belangrijker nog een jonge knul zelfvertrouwen geeft met een toekomstperspectief dat hij meer en beter zelf in de hand heeft.

Als je het dan over professionaliteit hebt dan kan niemand het beter zeggen dan Paul zelf als hij concludeert; “Nee Pieter heeft het zelf gedaan ik heb alleen mogen helpen”.

Wat wij in eerste instantie als een experiment zagen, bleek een hele geslaagde behandeling te zijn die wij iedereen met soortgelijke problematiek kunnen/willen en beter nog moeten aanraden, immers mochten wij Paul zes jaar geleden al hebben ontmoet dan zou dat ons veel zorg en bij tijd en wijlen verdriet hebben bespaard.

Gelukkige ouders!

2) Jonge vrouw op weg naar een “Burn-Out“.

De neurofeedback sessies hebben meer rust in mijn leven gegeven. Ik begon aan de sessies toen ik dicht aan zat tegen een burn-out. De gesprekken met Paul hebben veel bijgedragen aan mijn inzicht in deze situatie. Zijn open en persoonlijke benadering en zijn de ‘wijsheden’ uit eigen ervaring, zijn eigenwijze en ook onconventionele kijk op het leven hebben mijn blikveld verruimd waardoor ik ook mezelf beter heb leren kennen.

3) Vrouw met jarenlange Posttraumatisch Stress Syndroom (PTSS)

De neurofeedback trainingen, gecombineerd met de andere technieken en de kennis die Paul toepast, hebben mijn leven enorm veranderd. De integrale benadering en de zeer persoonlijke aanpak hebben, tezamen met Paul’s wijsheid en enthousiasme, mijn leven zo veel beter en leuker gemaakt.

Met hulp van psychiaters en psychotherapeuten heb ik diverse trauma’s proberen te verwerken. Ik gold als onbehandelbaar vanwege de ernst van mijn PTSS. Met succes werd getracht mij nog enigszins staande te houden in het leven; meer zat er niet in werd gezegd. Op advies van een behandelaar ben ik eens met Paul gaan praten.

Na de eerste neurofeedbacktraining bij Paul verdwenen de nachtmerrie’s die ik al meer dan 40 jaar bijna dagelijks had. De afgelopen 3 jaar is deze nog maar 1 keer teruggekeerd. Alleen al hiervoor is de behandeling als een groot succes te beschouwen. Er is echter meer…

Mijn leven is nu mijn leven , zonder de gedachten en handelingen van anderen in mijn hoofd. Zonder de constante angst, moeheid en stress.

Mijn lichamelijke klachten zijn sterk afgenomen. Zware medicijnen gebruik ik niet meer nadat Paul ook biofeedback in de trainingen integreerde.

Soms gaat het wat minder, maar ik heb van Paul geleerd dat snel te herkennen en te veranderen.

De veranderingen zijn blijvend. Af en toe een wake-up call voor de hersenen om weer op de snelweg te gaan zitten in plaats van af te dwalen, is voldoende. En passant nemen we dan even het leven door en oefent hij met mij de geleerde technieken om de tot stand gekomen verbetering te ondersteunen.

Paul zegt altijd dat het een gezamenlijk project is van hem en zijn klant. Hij is en blijft persoonlijk betrokken, met een enorm enthousiasme, groot inzicht en een verlichte geest.

Ik kan niet alles maar ik kan nu veel meer; ik kan weer meedoen en daarvoor bedank ik Paul.