Guasha

Van Guasha word ik heel enthousiast. Het is een prachtige techniek. Eenvoudig, snel, effectief en kan voor bijna alle klachten ingezet worden. Voor de behandeling wordt een speciale olie aangebracht op de huid, waarna de behandelaar met een jadesteen de huid ‘schoon’ schraapt. Het schrapen en de olie samen zorgen voor ontgifting van het lichaam.

Ik gebruik Guasha uitsluitend ter ondersteuning binnen een neurofeedback traject. Voor losse Guasha behandelingen verwijs ik u graag door naar de vaardige, energetische en zorgzame handen van XS2Body.

Guasha is een millennia oude techniek waarvan we volgens mij een verwijzing in de bijbel vinden:

En hij nam zich een potscherf, om zich daarmede te schrabben, en hij zat neder in het midden der as.    Job 2,8

En waarom deed Job dat? Om zich te reinigen voor zijn God. Wij noemen dat tegenwoordig detoxen (met een mooi Nederlands woord). Guasha is een methode om in het lijf opgeslagen afvalstoffen te verwijderen. En bij een behandeling is het belangrijk om eerst de oude troep te verwijderen en daarna met een een schone lei te beginnen.