Burn-out

Bij de behandeling van een Burn-out komt alle expertise van XS2Body en XS2Mind samen. Dat is ook nodig. Een Burn-out betekend dat er geen energie meer is. Zelfs niet om belangrijke maar ontspoorde processen in het lichaam te stoppen. Het Burn-out protocol van XS2Mind is er op gericht om op meerdere punten in te grijpen zodat het herstel ook blijvend van aard is.

Bij dit holistisch samengestelde protocol wordt aan lichaam en geest gewerkt. Aan software en hardware als ik het zo uit mag drukken. We kijken niet alleen hoe de Burn-out ontstaan is, maar ook waarom de Burn-out ontstaan is. We zorgen niet alleen dat er nieuwe energie komt, maar ook dat de afvalstoffen in het lichaam en de eventuele schade die het lichaam geleden heeft ook hersteld wordt.

Daarnaast werken we aan een beter lichaamscontact, zodat de signalen van het lichaam sneller herkend kunnen worden en een nieuwe crash voorkomen kan worden. We werken ook aan meer zelfinzicht waardoor u bij uzelf gedrag kunnen ontdekken dat tot problemen kan leiden. En we leren u methodes zodat u die problemen in een vroeg stadium zelf kunt managen.

Dit protocol is maatwerk en de prijs wordt vooraf met u besproken. We willen echter eerst een aantal metingen doen voor we het exacte traject samen met u en uw werkgever vast kunnen stellen.