Neurofeedback Training

Neurofeedback training, dat ook wel EEGfeedback genoemd wordt, is een krachtige techniek. Hierbij worden hersengolven gemeten. Vervolgens worden verstoringen uit die hersengolven via beeld en geluid aan de klant getoond (feedback). Hierdoor krijgen de hersenen inzicht in wat ze aan het doen zijn. En zoals bij alles in de natuur, zullen de hersenen ook gaan kijken hoe dat met minder energie kan. Er wordt geen energie meer verspilt en de hersenen reorganiseren zichzelf zodat ze beter gaan functioneren.

De energie die overblijft kan gebruikt worden zoals u wilt. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • Beter concentreren
  • Gemakkelijker leren
  • Minder vermoeidheidsklachten
  • Betere slaap
  • Minder stress
  • Beter zelfherstellend vermogen en dus minder vaak ziek

De hersenen zijn het centrale meet- en regelsysteem van uw lichaam. Wanneer de hersenen de informatie van de neurofeedback training hebben gebruikt om zich te reorganiseren, verminderen klachten en worden deze vaak geheel verholpen. U ervaart meer rust in uw hoofd en een toegenomen vermogen tot adequate aanpassing aan uw omgeving.

De resultaten van neurofeedback training zijn onder normale omstandigheden blijvend van aard. Ik maak vaak mee dat de resultaten na de trainingsperiode zelfs nog lange tijd verbeteren. Dat is voor te stellen door aan te nemen dat door neurofeedback training een nieuw hersenpad komt te liggen naast de oude “snelweg”. Iedere keer dat dit nieuwe, betere pad gebruikt wordt zal het breder worden.  De oude snelweg, die steeds minder vaak gebruikt wordt, wordt tenslotte een pad.

Neurotherapie wil zeggen dat de neurofeedback training onderdeel is van een veel ruimere behandelaanpak.

Het neurofeedback trainersscherm.

Hiernaast een blik op het scherm waar ik als neurofeedback trainer de gegevens en instellingen voor de training maak. Als u op de afbeelding klikt ziet u het scherm in meer detail. In de bovenste balk het “ruwe” signaal. Daaronder de Theta-golven die uit dat signaal gefilterd zijn. De derde balk bevat de Beta 1 of SMR golven die staat voor ontspannen concentratie. In de balk helemaal onderaan ziet u de Beta 3. Deze golven zien we heel strek opkomen bij angst, paniek of catastrofe denken. De rode lijnen die u ziet in de balken zijn de ingestelde grenzen.

Neurofeedback trainingsresultaat

In het scherm rechts ziet u het resultaat van een eerste training. Interessant om te zien dat er de eerste 6 minuten nog niets lijkt te gebeuren. Misschien zijn de hersenen nog aan het puzzelen wat ze met de gegevens moeten doen. Daarna ziet u alle drie de lijnen oplopen. Dit betekent dat de concentratie toeneemt, zowel als onderdeel van het totale signaal, als in relatieve zin t.o.v. de vertraging. Op t = 14 ziet u eerst een dip in de lijnen waarna de lijnen extra omhoog lijken te gaan. De ogen worden hier gesloten.  Op t = 21 worden de ogen weer geopend. Blijkbaar is de getrainde uitgeruster want de toename in concentratie is nu sneller.